Riksteatern

Riksteatern

Inflytandeprojektet

Sweco/Svenska bostäder

Sweco/Svenska bostäder

Entréer

Sweco/Svenska bostäder

Sweco/Svenska bostäder

Balkonger

Dövas tidning

Dövas tidning

Tidningsformgivning

Sveriges dövas riksförbund

Sveriges dövas riksförbund

Teckenspråkig form

Vattenfall matsal

Vattenfall matsal

Offentlig konst

Trapphus, Vattenfall

Trapphus, Vattenfall

Offentlig konst

Korridor, Vattenfall

Korridor, Vattenfall

Offentlig konst

Brommaplans fysioterapi

Brommaplans fysioterapi

Sjukgymnastisk form

Dövas hus

Dövas hus

Inredning och grafisk form

Kulturhuset

Kulturhuset

Sommarutställning

Bäckahagens skola

Bäckahagens skola

Renovering x 2

Dövfilmfestivalen

Dövfilmfestivalen

Grafisk form sedan 2003

Riksteatern

Riksteatern

Fyra olika projekt

Riksteatern

Riksteatern

Scenkonstportalen

Riksteatern

Riksteatern

Repertoarsamtal

Sveriges Dövhistoriska Sällskap

Sveriges Dövhistoriska Sällskap

Program, bok, kalender mm

Hemsidor

Hemsidor

Maria Nygårds mfl.

Loggor

Loggor

Bondens egen marknad mfl.

Jernhusen

Jernhusen

Stockholm Centralstation

Egna projekt

Egna projekt

Barnböcker, idéer mm

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

Agenda Kulturarv mm.

Östergörlands länsmuseum

Östergörlands länsmuseum

Kulturarvsprogram

100HUS

100HUS

Konstnärlig info

Sida

Sida

Beyond Titling