Humans of Dalen

Humans of Dalen

Projekt, instagram, bok

@sandgrenstories

@sandgrenstories

Texter på instagram

Unizon

Unizon

Grafisk formgivning

100% anställningsbar

100% anställningsbar

Grafisk form

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund

Grafisk form

Enskedespelet

Enskedespelet

Affisch och program

Loggor

Loggor

Dövas tidning

Dövas tidning

Tidningsformgivning

Sveriges Dövhistoriska Sällskap

Sveriges Dövhistoriska Sällskap

Program, bok, kalender mm

Riksteatern

Riksteatern

Inflytandeprojektet

Riksteatern

Riksteatern

Scenkonstportalen

Riksteatern

Riksteatern

Grafisk form

Riksteatern

Riksteatern

Repertoarsamtal

Riksteatern

Riksteatern

Fyra olika projekt

Dövfilmfestivalen

Dövfilmfestivalen

Grafisk form 2003-2013

Östergörlands länsmuseum

Östergörlands länsmuseum

Kulturarvsprogram

Sweco/Svenska bostäder

Sweco/Svenska bostäder

Balkonger

Sweco/Svenska bostäder

Sweco/Svenska bostäder

Entréer

Dövas hus

Dövas hus

Inredning och grafisk form

Vattenfall

Vattenfall

Offentlig konst i korridor

Vattenfall

Vattenfall

Offentlig konst i matsal

Vattenfall

Vattenfall

Offentlig konst i trapphus

Kulturhuset

Kulturhuset

Sommarutställning

Egna projekt

Egna projekt

Barnböcker, idéer mm

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

Agenda Kulturarv mm.